miércoles, 11 de julio de 2018

VACANTES TENTATIVAS – PC y PS -

D
VD
Sec
PR
FO
GP
GI
TI
P
TI
P
TI
P
TI
P
TI
P
TI
P
TI
P
801
-
1
-
1
-
1
1
1
-
-
-
1
2
-
801 E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
802
-1--------1---

CEC 802- MR  Provisional
 CEC 801 -OS: Jubilación DOBAÑO, Mónica  30/04/2018Equipo de Distrito
OE
OS
OA-MR
FO

TI
P
TI
P
TI
P
TI
P
TOTAL
-
-
-
-
-
-
-
-
901-ED
    -
1
 -  -    -   -
-
-
904-ED
    -   -  -  -   -   -
-
1

PP 3-ED
    -
 -
 -
 -
  -
1
 -
-
PP 8
(Planta)
   -
1
 -
 -
-
 -
 -
-
PP 10-ED
  -
 -
-
 -
 -
 -
 -
1
PP 18-ED
  -
 -
-
1
-
-
 -
-
PP 19-ED
  -
 -
-
 -
1
 -
 -
-

Sec 1-ED
  -
 -
-
1
 -
 -
 -
-
Sec 3-ED
  -
1
-
1
 -
 -
 -
-

CENS 453
Ex Media N° 2
SOE
1
-
 -
 -
-
 -
-
a confirmar 
Consultar en SAD


  ED OS: Jubilación DOBAÑO, Mónica  ED PP 18
  ED OE: Jubilacion Gonzalez, Graciela 30-05-2018